تدریس خصوصی ریاضی ۱ دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضی 1 دانشگاه

تدریس خصوصی ریاضی ۱ دانشگاه

موسسه تدریس خصوصی مدرسین تهران، با بیش از ۱۵ سال سابقه تدریس دروس دانشگاهی در مقاطع، دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی توسط اساتید دانشگاه ها توانسته است جایگاه ویژه ای بین دانشجویان کسب نماید.

 

جهت تدریس خصوصی درس  ریاضی عمومی ۱ با شماره های زیر تماس بگیرید.

 ۰۹۲۱-۲۰۲۸۲۹۵     ۰۲۱-۷۷۴۹۹۹۲۵

.

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱

 نمونه سوال ریاضی ۱ دانشگاه صنعتی شریف سال ۱۳۹۶ به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

 نمونه سوال میانترم ریاضی ۱ دانشگاه تهران سال ۱۳۹۶ به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

 نمونه سوال ریاضی ۱ دانشگاه علم و صنعت ایران سال ۹۲ تا ۹۶ به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

 نمونه سوال ریاضی ۱ دانشگاه صنعتی بابل سال ۱۳۹۴ به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال ریاضی ۱ دانشگاه صنعتی بابل سال ۱۳۹۳ به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

 نمونه سوال ریاضی ۱ دانشگاه صنعتی بابل سال ۱۳۹۱ به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه همدان سال ۱۳۹۶

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه یزد از سال ۸۵ تا ۹۵

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱، دانشگاه آزاد تهران مرکز خرداد ۹۷

خرید

.

 سه سری نمونه سوال ریاضی عمومی ۱، دانشگاه آزاد تهران مرکز  سال ۹۶

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱، دانشگاه آزاد تهران مرکز خرداد ۹۵

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱، دانشگاه آزاد تهران مرکز مرداد ۹۵ به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱، دانشگاه آزاد تهران مرکز شهریور ۹۴ به همراه پاسخ تشریحی

خرید

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱، دانشگاه آزاد تهران مرکز  خرداد ۹۴  به همراه پاسخ تشریحی

خرید

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز  خرداد ۹۳  به همراه پاسخ تشریحی

خرید

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز  مرداد ۹۳  به همراه پاسخ تشریحی

خرید

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز  دی ۹۳ به همراه پاسخ تشریحی

خرید

 نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز سال ۹۲، به همراه پاسخ تشریحی

خرید

 نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز سال ۹۱ به همراه پاسخ تشریحی

خرید

 نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز  سال ۹۰ به همراه پاسخ تشریحی

خرید

 نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز  سال ۸۹  به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱  دانشگاه آزاد تهران جنوب خرداد ۹۶

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱  دانشگاه آزاد تهران جنوب مرداد ۹۵ به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب دی ۹۵ به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب خرداد ۹۵ به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱  دانشگاه آزاد تهران جنوب  سال ۱۳۹۴

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱  دانشگاه آزاد تهران جنوب دی ۹۳، به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱  دانشگاه آزاد تهران جنوب خرداد ۹۳ به همراه پاسخ تشریحی  

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱  دانشگاه آزاد تهران جنوب خرداد ۹۲ به همراه پاسخ تشریحی  

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱  دانشگاه آزاد تهران جنوب شهریور ۸۹ به همراه پاسخ تشریحی  

خرید

.

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱  دانشگاه آزاد تهران جنوب دی ۸۸ به همراه پاسخ تشریحی  

خرید

.

نمونه سوال درس ریاضی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق تیر ۱۳۹۶، به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال درس ریاضی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق سال ۱۳۸۸

خرید

.

نمونه سوال درس ریاضی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق سال ۱۳۸۹

خرید

.

نمونه سوال درس ریاضی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق سال ۱۳۹۰

خرید

.

 

 

در ادامه می تواند نمونه سوالات  ریاضی ۱ داده و پاسخ آن ها را دانلود نمایید.

 

نمونه سوال به همراه پاسخ دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال به همراه پاسخ دانشگاه آزاد تهران مرکز

نمونه سوال به همراه پاسخ دانشگاه آزاد تهران شرق

نمونه سوال به همراه پاسخ دانشگاه آزاد تهران شمال

نمونه سوال به همراه پاسخ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

نمونه سوال به همراه پاسخ سایر دانشگاه های آزاد و سراسری

 

تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۱ دانشگاه منطبق بر جزوات درسی و حل نمونه سوالات پایان ترم توسط اساتید مدرسین تهران.

نمونه سوال ریاضی ۱ و ۲ به همراه پاسخ تشریحی

تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

سر فصل های ریاضی عمومی ۱ دانشگاه:

 

  • پیشنیاز
  • حد و پیوستگی
  • مشتق
  • توابع متعالی
  • چند کاربرد مشتق
  • انتگرال گیری
  • فنون انتگرال گیری
  • کاربرد انتگرال
  • مقاطع مخروطی ، خم پارامتری و خم قطبی
  • دنباله ، سری و سری توانی
فهرست تفصیلی مباحث ریاضی عمومی ۱

 

پیشنیاز

اعداد حقیقی و خط حقیقی
مختصات دکارتی در صفحه
نمودار معادله درجه دوم
تابع و نمودار آن
ترکیب کردن توابع برای ساختن توابع جدید
چند جمله ای و توابع گویا
توابع مثلثاتی

 

 

حد و پیوستگی

مثال درباره سرعت، آهنگ رشد و مساحت
حد توابع
حد در بینهایت و حد بینهایت
پیوستگی
تعریف صوری حد

 

مشتق

خط مماس و شیب آن
مشتق
قواعد مشتق گیری
قاعده زنجیری
مشتق توابع مثلثاتی
قضیه مقدار میانگین
به کار گیری مشتق
مشتق مرتبه بالاتر
مشتق گیری ضمنی
تابع اولیه و مسائل مقدار آغازی
سرعت و شتاب

 

 

توابع متعالی

تابع وارون
توابع نمایی و لگاریتمی
لگاریتم طبیعی و تابع نمایی
رشد و زوال
توابع وارون مثلثاتی
توابع هذلولی
معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم با ضرایب ثابت

 

 

چند کاربرد مشتق

تغییرات وابسته به یکدیگر
مقادیر اکسترمم
تقعر و نقاط عطف
رسم نمودار تابع
مسائل مقدار اکسترمم
یافتن ریشه معادله
تقریب خطی
چند جمله ای تیلور
صورت مبهم

 

 

انتگرال گیری

مجموع و نماد سیگما
مساحت به عنوان حد مجموع
انتگرال معین
ویژگی انتگرال معین
قضیه بنیادی حساب دیفرانسیل و انتگرال
روش تعویض متغیر
مساحت نواحی مسطح

 

 

فنون انتگرال گیری

انتگرال گیری جزء به جزء
تعویض متغیر وارون
انتگرال توابع گویا
انتگرال گیری با استفاده از جبر کامپیوتری یا جداول انتگرال
انتگرال ناسره
قواعد ذوزنقه ای و میانگاهی
قاعده سیمسون
انتگرال گیری تقریبی

 

 

کاربرد انتگرال

حجم اجسام دوار
محاسبه حجم دیگری با استفاده از برش
طول قوس و مساحت رویه
جرم ، گشتاور و مرکز جرم
مرکزوار
کاربرد فیزیکی دیگر
کاربرد در تجارت ، امور مالی و بوم شناسی
احتمال
معادله دیفرانسیل مرتبه اول

 

 

مقاطع مخروطی ، خم پارامتری و خم قطبی

مقاطع مخروطی
خم پارامتری
خم پارامتری هموار و شیب آن
طول قوس و مساحت برای خم پارامتری
مختصات قطبی و خم قطبی
شیب ، مساحت و طول قوس قائم قطبی

 

 

دنباله ، سری و سری توانی

دنباله و همگرایی
سری نامتناهی
آزمون همگرایی برای سری مثبت
همگرایی مطلق و مشروط
سری توانی
سری تیلور و مک لورن
کاربرد سری تیلور و مک لورن
قضیه دو جمله ای و سری دوجمله ای
سری فوریه

 

ریاضیات چیست؟ (به انگلیسی: What Is Mathematics?) کتابی است از ریچارد کورانت و هربرت رابینز، که برای آشنایی دانشجویان ریاضی و افراد غیرمتخصص به گسترهٔ ریاضیات نوین نوشته شده‌است. ویرایش نخست آن در سال ۱۹۴۱ چاپ شد و به نظریهٔ اعداد، هندسه، توپولوژی و حسابان می‌پرداخت. در سال ۱۹۹۶ ویرایش دوم آن چاپ شد که در آن، یان استوارت بخشی برای آشنایی با پیشرفت‌های اخیر ریاضی افزوده‌است.

آلبرت اینشتین: «این کتاب بیان روشنی از مفاهیم و روشهای اساسی در تمام عرصه ریاضیات است.»

کتاب “ریاضیات چیست؟” توسط سیامک کاظمی در سال ۱۳۷۹ به فارسی ترجمه شده و نشر نی آن را منتشر کرده‌است.

 

 

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه سراسری

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه غیر انتفاعی

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران غرب

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد قیامدشت

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

پاسخ نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز

پاسخ نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب

پاسخ نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق

پاسخ نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران غرب

پاسخ نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد قیامدشت

پاسخ نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز با جواب

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب با جواب

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق با جواب

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران غرب با جواب

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد قیامدشت با جواب

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات با جواب

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران غرب با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد قیامدشت با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد با جواب

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه سراسری با جواب

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه پیام نور با جواب

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه غیر انتفاعی با جواب

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه سراسری با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه غیر انتفاعی با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات ریاضی عمومی ۱ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

 

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه سراسری

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه پیام نور

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه غیر انتفاعی

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران غرب

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد قیامدشت

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

پاسخ نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز

پاسخ نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب

پاسخ نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق

پاسخ نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران غرب

پاسخ نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد قیامدشت

پاسخ نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز با جواب

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب با جواب

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق با جواب

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران غرب با جواب

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد قیامدشت با جواب

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات با جواب

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران غرب با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد قیامدشت با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد با جواب

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه سراسری با جواب

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه پیام نور با جواب

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه غیر انتفاعی با جواب

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه سراسری با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه غیر انتفاعی با پاسخ تشریحی

نمونه سوال ریاضی عمومی ۱ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه

 

 

 

 

 

 

تدریس خصوصی ارتعاشات

2 دیدگاه در “تدریس خصوصی ریاضی ۱ دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *