نمونه سوال طراحی کامپایلر دانشگاه تهران جنوب

 

 

 

نمونه سوال طراحی کامپایلر دانشگاه آزاد تهران جنوب

خرید

 

 

 برای دریافت سایر نمونه سوالات کلیک کنید.

تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۱، ریاضی عمومی ۲، تدریس خصوصی فیزیک ۱، فیزیک ۲، تدریس خصوصی محاسبات عددی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی، ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی ریاضی ۱، تدریس خصوصی ریاضی ۲، تدریس خصوصی آمار و احتمالات مهندسی، تدریس خصوصی زبان عمومی، زبان تخصصی

تدریس خصوصی استاتیک، تدریس خصوصی مقاومت مصالح ۱، تدریس خصوصی ارتعاشات، تدریس خصوصی مقاومت مصالح ۲، تدریس خصوصی دینامیک، تدریس خصوصی کنترل اتوماتیک،  تدریس خصوصی مقاومت مصالح ۳، تدریس خصوصی کنترل خطی، تدریس خصوصی مبانی برق، تدریس خصوصی طراحی اجزاء ۱، تدریس خصوصی انتقال حرارت ۱، تدریس خصوصی ترمو دینامیک ۱، تدریس خصوصی دینامیک ماشین، تدریس خصوصی انتقال حرارت ۲، تدریس خصوصی طراحی اجزاء ۲، تدریس خصوصی ترمو دینامیک ۲، تدریس خصوصی ترمو دینامیک نیروگاه، تدریس خصوصی زبان تخصصی مکانیک

 

تدریس خصوصی مدارهای الکتریک ۱، تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی ۲، تدریس خصوصی الکترونیک ۱، تدریس خصوصی کنترل دیجیتال، تدریس خصوصی مدار منطقی، تدریس خصوصی میکروپروسسور، تدریس خصوصی معماری کامپیوتر، تدریس صوصی مدارهای مخابراتی، تدریس خصوصی تکنیک پالس، تدریس خصوصی        فیزیک مدرن، تدریس خصوصی فیزیک الکترونیک، دریس خصوصی ادوات نیمه هادی، تدریس خصوصی مکانیک کوانتومی، تدریس خصوصی مدارهای مجتمع خطی، تدریس خصوصی اشین کتریکی ۱، تدریس خصوصی کنترل مدرن، تدریس خصوصیبررسی سیستم قدرت ۱، تدریس خصوصی دینامیک سیستم قدرت، تدریس خصوصی ماشین الکتریکی ۲، تدریس خصوصی تاسیسات الکتریکی ، تدریس خصوصی تئوری جامع ماشین ، تدریس خصوصی بهره برداری از سیستم قدرت ، تدریس خصوصی کنترل صنعتی ، تدریس خصوصی میکروکنتلر ، تدریس خصوصی بررسی سیستم قدرت ۲  ، تدریس  خصوصی مخابرات ۱، تدریس خصوصی برنامه ریزی در سیستم قدرت ، تدریس خصوصی کنترل غیر خطی ، تدریس خصوصی کنترل بهینه ، تدریس خصوصی مکاترونیک ، تدریس خصوصی مخابرات ۲ ، تدریس خصوصی سیگنال سیستم ، تدریس خصوصی قابلیت اطمینان در سیستم قدرت ، تدریس خصوصی پردازش سیگنال های دیجیتال، تدریس خصوصی DSP ، تدریس خصوصی تئوری تخمین ، تدریس خصوصی فرآیند تصادفی ، تدریس خصوصی مخابرات سیار ، تدریس خصوصی شبکه کامپیوتری ، تدریس خصوصی بهینه سازی ، تدریس خصوصی Matlab ، تدریس خصوصی تحلیل سازه ، تدریس خصوصی فولاد ، تدریس خصوصی المان محدود ، تدریس خصوصی الاستیسیته ، تدریس خصوصی مکانیک محیط های پیوسته ، تدریس خصوصی تئوری صفحه پوسته ، تدریس خصوصی بتن ، تدریس خصوصی نقشه کشی ، تدریس خصوصی برنامه ریزی حمل و نقل

تدریس خصوصی ریاضی عمومی ۱، ریاضی عمومی ۲، تدریس خصوصی فیزیک ۱، فیزیک ۲، تدریس خصوصی محاسبات عددی، تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل، تدریس خصوصی آمار و احتمال مهندسی، ریاضی مهندسی، تدریس خصوصی ریاضی ۱، تدریس خصوصی ریاضی ۲، تدریس خصوصی آمار و احتمالات مهندسی، تدریس خصوصی زبان عمومی، زبان تخصصی

تدریس خصوصی استاتیک، تدریس خصوصی مقاومت مصالح ۱، تدریس خصوصی ارتعاشات، تدریس خصوصی مقاومت مصالح ۲، تدریس خصوصی دینامیک، تدریس خصوصی کنترل اتوماتیک،  تدریس خصوصی مقاومت مصالح ۳، تدریس خصوصی کنترل خطی، تدریس خصوصی مبانی برق، تدریس خصوصی طراحی اجزاء ۱، تدریس خصوصی انتقال حرارت ۱، تدریس خصوصی ترمو دینامیک ۱، تدریس خصوصی دینامیک ماشین، تدریس خصوصی انتقال حرارت ۲، تدریس خصوصی طراحی اجزاء ۲، تدریس خصوصی ترمو دینامیک ۲، تدریس خصوصی ترمو دینامیک نیروگاه، تدریس خصوصی زبان تخصصی مکانیک

 

تدریس خصوصی مدارهای الکتریک ۱، تدریس خصوصی مدارهای الکتریکی ۲، تدریس خصوصی الکترونیک ۱، تدریس خصوصی کنترل دیجیتال، تدریس خصوصی مدار منطقی، تدریس خصوصی میکروپروسسور، تدریس خصوصی معماری کامپیوتر، تدریس صوصی مدارهای مخابراتی، تدریس خصوصی تکنیک پالس، تدریس خصوصی        فیزیک مدرن، تدریس خصوصی فیزیک الکترونیک، دریس خصوصی ادوات نیمه هادی، تدریس خصوصی مکانیک کوانتومی، تدریس خصوصی مدارهای مجتمع خطی، تدریس خصوصی اشین کتریکی ۱، تدریس خصوصی کنترل مدرن، تدریس خصوصیبررسی سیستم قدرت ۱، تدریس خصوصی دینامیک سیستم قدرت، تدریس خصوصی ماشین الکتریکی ۲، تدریس خصوصی تاسیسات الکتریکی ، تدریس خصوصی تئوری جامع ماشین ، تدریس خصوصی بهره برداری از سیستم قدرت ، تدریس خصوصی کنترل صنعتی ، تدریس خصوصی میکروکنتلر ، تدریس خصوصی بررسی سیستم قدرت ۲  ، تدریس  خصوصی مخابرات ۱، تدریس خصوصی برنامه ریزی در سیستم قدرت ، تدریس خصوصی کنترل غیر خطی ، تدریس خصوصی کنترل بهینه ، تدریس خصوصی مکاترونیک ، تدریس خصوصی مخابرات ۲ ، تدریس خصوصی سیگنال سیستم ، تدریس خصوصی قابلیت اطمینان در سیستم قدرت ، تدریس خصوصی پردازش سیگنال های دیجیتال، تدریس خصوصی DSP ، تدریس خصوصی تئوری تخمین ، تدریس خصوصی فرآیند تصادفی ، تدریس خصوصی مخابرات سیار ، تدریس خصوصی شبکه کامپیوتری ، تدریس خصوصی بهینه سازی ، تدریس خصوصی Matlab ، تدریس خصوصی تحلیل سازه ، تدریس خصوصی فولاد ، تدریس خصوصی المان محدود ، تدریس خصوصی الاستیسیته ، تدریس خصوصی مکانیک محیط های پیوسته ، تدریس خصوصی تئوری صفحه پوسته ، تدریس خصوصی بتن ، تدریس خصوصی نقشه کشی ، تدریس خصوصی برنامه ریزی حمل و نقل

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *