آموزش نرم افزارهای مهندسی برق

 

 

در این بخش اطلاعاتی در مورد هر یک از نرم افزارهای زیر آورده شده است. لطفاً روی نرم افزاری که نیاز به یادگیری آن دارید کلیک کنید.

 

در حال تکمیل . . .

 

 

 

ORcad

Digsilent

ADS

AVR

Mathematica

++C

Fortran

Matlab

 

آموزش نرم افزار مهندسی مکانیک

در این بخش اطلاعاتی در مورد هر یک از نرم افزارهای زیر آورده شده است. لطفاً روی نرم افزاری که نیاز به یادگیری آن دارید کلیک کنید.

 

در حال تکمیل . . .

 

 

Nastran  Patran

Moldflow

ABAQUSE

ANSYS

Mechanical Desktop

Autocad

Solidwork

Catia

Gambit 

Fluent

CFD

CFX

Mathematica

++C 

Fortran

Matlab

 

آموزش نرم افزارهای مهندسی عمران

 

در این بخش اطلاعاتی در مورد هر یک از نرم افزارهای زیر آورده شده است. لطفاً روی نرم افزاری که نیاز به یادگیری آن دارید کلیک کنید.

 

در حال تکمیل . . .

 

 

Safe

Autocad

SAP

ETABS

EPANET

Autocad

Lingo

Archicad

PerForm 3D 

Civil 3D

WATERGEMS

SAMADA

Mathematica

++C

Fortran

Matlab