تدریس خصوصی فیزیک ۱ دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک ۱ دانشگاه

موسسه تدریس خصوصی مدرسین تهران، با بیش از ۱۵ سال سابقه تدریس دروس دانشگاهی در مقاطع، دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی توسط اساتید دانشگاه ها توانسته است جایگاه ویژه ای بین دانشجویان کسب نماید.

 

جهت تدریس خصوصی درس فیزیک ۱ با شماره های زیر تماس بگیرید.

 ۰۹۲۱-۲۰۲۸۲۹۵     ۰۲۱-۷۷۴۹۹۹۲۵

 

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱

دانشگاه صنعتی شریف

نمونه سوال فیزیک ۱ دانشگاه صنعتی شریف سال ۱۳۹۴

خرید

.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نمونه سوالات فیزیک ۱ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از سال ۸۶ تا سال ۹۴، به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

دانشگاه خواجه نصیر

نمونه سوال فیزیک ۱، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، سال ۱۳۹۵ 

خرید

.

دانشگاه بین المللی قزوین

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه بین المللی قزوین

خرید

.

دانشگاه آزاد تهران مرکز

دو سری نمونه سوال فیزیک ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز (سال ۹۷)

خرید

.

دو سری نمونه سوال فیزیک ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز (سال  ۹۶)

خرید

.

دو سری نمونه سوال فیزیک ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز (سال ۹۵)

خرید

.

دو سری نمونه سوال فیزیک ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز (دی ۹۳ و ۹۴)

خرید

.

پاسخ نمونه سوال فیزیک ۱ (فیزیک مکانیک) دانشگاه آزاد تهران مرکز سال ۱۳۹۰

خرید

.

دانشگاه آزاد تهران جنوب

دو سری نمونه سوال فیزیک ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب، (خرداد ۹۶ و دی ۹۴)

خرید

.

پاسخ نمونه سوال فیزیک ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب، دی ۹۵

خرید

.

پاسخ سه سری نمونه سوال فیزیک ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب، (خرداد ۹۲، ۹۰ و دی ۹۱)

خرید

.

دانشگاه آزاد تهران شرق (قیامدشت)

 

 

.

 

 

 

 

 

تدریس خصوصی فیزیک ۱ دانشگاه منطبق بر جزوات درسی و حل نمونه سوالات پایان ترم توسط اساتید مدرسین تهران.

تدریس خصوصی فیزیک دانشگاه

تدریس خصوصی فیزیک ۱ تضمینی

 

تدریس خصوصی فیزیک ۱ که همان فیزیک مکیتنیک می باشد، در تهران و کرج توسط مدرسین تهران در موسسه و منزل برگزار می گردد.

هدف این است که با تدریس از روی کتاب های فیزیک هالیدی، از روی جزوه دانشگاه و نمونه سوالات دانشگاه هر دانشجو علاوه بر نمره آوردن در درس فیزیک ۱، این درس را به خوبی یاد گیرد تا بتواند دانش خود را در زمینه فیزیک مکانیک بالا برند.

موسسه مدرسین تهران  با بهره گیری از اساتید توانمند و مجرب تدریس خصوصی فیزیک عمومی ۱ و ۲ دانشگاه را با مناسب ترین قیمت برای قبولی در امتحانات پایان ترم دانشگاه ها و موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد برگزار می نماید.

تدریس خصوصی فیزیک ۱ دانشگاه

 

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه سراسری,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه پیام نور,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه غیر انتفاعی,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران غرب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد قیامدشت,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات,

پاسخ نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز,

پاسخ نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب,

پاسخ نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق,

پاسخ نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران غرب,

پاسخ نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد قیامدشت,

پاسخ نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز با جواب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب با جواب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق با جواب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران غرب با جواب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد قیامدشت با جواب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات با جواب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز با پاسخ تشریحی,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب با پاسخ تشریحی,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق با پاسخ تشریحی,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران غرب با پاسخ تشریحی,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد قیامدشت با پاسخ تشریحی,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات با پاسخ تشریحی,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد با جواب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه سراسری با جواب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه پیام نور با جواب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه غیر انتفاعی با جواب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه سراسری با پاسخ تشریحی,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه پیام نور با پاسخ تشریحی,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه غیر انتفاعی با پاسخ تشریحی,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ دانشگاه پیام نور با پاسخنامه,

دانلود نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد با جواب,

دانلود نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ دانشگاه سراسری با جواب,

دانلود نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ دانشگاه پیام نور با جواب,

دانلود نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ دانشگاه غیر انتفاعی با جواب,

دانلود نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران مرکز با جواب,

دانلود نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب با جواب,

دانلود نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران شرق با جواب,

دانلود نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران غرب با جواب,

دانلود نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد قیامدشت با جواب,

دانلود نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات با جواب,

 

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب,

نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب با جواب,

نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱ دانشگاه آزاد تهران جنوب با پاسخ تشریحی,

دانلود نمونه سوالات فیزیک عمومی ۱  دانشگاه آزاد تهران جنوب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ مهندسی دانشگاه آزاد تهران جنوب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ مهندسی دانشگاه آزاد تهران جنوب با جواب,

نمونه سوال فیزیک عمومی ۱ مهندسی دانشگاه آزاد تهران جنوب با پاسخ تشریحی,

 

 

 

تدریس خصوصی ارتعاشات

2 دیدگاه در “تدریس خصوصی فیزیک ۱ دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *