تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

.

نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل

 نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانشگاه صنعتی شریف سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانشگاه تهران سال ۱۳۹۶، به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال ۱۳۹۶، به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

 نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴

خرید

.

پنج سری نمونه سوال میانترم معادلات دیفرانسیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر،سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال میان ترم معادلات دیفرانسیل دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت ۹۶

خرید

.

نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد تهران مرکز شهریور ۹۷، به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد تهران مرکز خرداد ۹۷، به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

 سه سری نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد تهران مرکز ، دی ۹۶، خرداد ۹۵ و دی ۹۴، به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

 چهار سری نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد تهران مرکز خرداد ۹۳،۹۲ و ۹۱، شهریور ۹۰، به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

هشت سری نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد تهران مرکز  ۹۰ تا ۹۶  (به غیر از نمونه سوالات فوق که پاسخ آن ها داده شده است)

خرید

.

چهار سری نمونه سوال دیفرانسیل دانشگاه آزاد تهران جنوب (دی، خرداد و شهریور ۹۵، شهریور ۹۴) به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

شش سری نمونه سوال دیفرانسیل دانشگاه آزاد تهران جنوب (سال ۹۲ تا ۹۵)

خرید

.

سه سری نمونه سوال دیفرانسیل دانشگاه آزاد تهران جنوب (تیر و بهمن ۹۱، خرداد ۹۰) به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد تهران شرق تیر ۹۶، به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد تهران غرب، خرداد ۱۳۹۶

خرید

.

نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد تهران شمال سال ۹۶، به همراه پاسخ تشریحی

خرید

.

نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانشگاه آزاد اسلامشهر سال ۱۳۹۴

خرید

.

 

 

.

.

 

 

 

در واقع بسیاری از مسایل علوم پایه و مهندسی با استفاده از زبان ریاضی قابل توصیف و تحلیل اند، البته لازمه ی این امر آن است که کمیات مورد مطالعه به روشنی مشخص شوند و قوانین حاکم بر رفتار آنها به دقت بیان شود. وقتی این کار صورت می­ گیرد، معمولا به معادلاتی خواهیم رسید که بین کمیت مورد علاقه و مشتقات آن نسبت به متغیر(های) مستقل حاکم بر آن ارتباطی برقرار است. چنین معادلاتی که به معادلات دیفرانسیل موسوم اند به خصوص در سیستم های الکتریکی و مکانیکی مرتبا ظاهر می شوند و تحلیل آن ها دست کم به دو دلیل ارزشمند است. اول آن که کسب اطلاعات مفیدی درباره بعضی از سیستم های مهم فیزیکی که اهمیت عملی فوق العاده ای دارند به دست می آید. دوم آن که مثال جالبی از نقش ریاضیات در وحدت بخشیدن به پدیده های بسیار متفاوت را تداعی می کند..

در درس معادلات دیفرانسیل سعی بر آن است که روش حل این گونه معادلات را بیاموزیم. در رشته مهندسی برق درس معادلات دیفرانسیل را می توان پیش نیاز دروس ریاضیات مهندسی، مدارهای الکتریکی، الکترومغناطیس و … دانست. در درس معادلات دیفرانسیل به مباحثی همچون معادلات دیفرانسیل مرتبه اول، مسیرهای قائم و پوش مربوط به یک دسته منحنی، معادلات دیفرانسیل مرتبه دو و بالاتر، حل معادلات دیفرانسیل با روش سری های توانی، تبدیل لاپلاس و دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی پرداخته می شود. موسسه مدرسین تهران  با بهره گیری از اساتید توانمند و مجرب تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل را با مناسب ترین قیمت برای قبولی در امتحانات پایان ترم دانشگاه ها و موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد در سراسر شهر تهران برگزار می نماید.

.

سرفصل معادلات دیفرانسیل

این سرفصلها مربوط به درس معادلات دیفرانسیل دانشگاه و بر اساس فصل های کتاب  معادلات دیفرانسیل دکتر نیکوکار می باشد ؛

دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل

سرفصل های تفصیلی معادلات دیفرانسیل

 

فصل اول ؛ معادلات دیفرانسیل معمولی

 • تعاریف و کلیات
 • تشکیل معادله دیفرانسیل
 • مسیر های قائم

 

فصل دوم ؛ معالات دیفرانسیل مرتبه اول

معادلات تفکیک پذیر
معادلات همگن
معادلات دیفرانسیل کامل
فکاکتور انتگرال گیری
معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول
معدلات مرتبه اول که نسبت به مشتق حل نشده اند
روش تکرار پیکارد
قضایای مربوط به وجود یکتایی

 

فصل سوم ؛ معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه دوم و بالاتر

 • معادلات خطی مرتبه دوم
 • معادلات خطی مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت
 • معادلات خطی همگن از مرتبه دلخواه n با ضرایب ثابت
 • معادلات خطی غیر همگن مرتبه دوم
 • روش عمومی برای حل معدلات خطی غیر همگن
 • حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت بوسیله روش اپراتور
 • اوپراتور معکوس
 • روش حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم در حالات خاص

دانلود جزوه معادلات دیفرانسیل

فصل چهارم ؛ حل معادلات با سری

 • سری
 • حل معادلات دیفرانسیل با سری توانی
 • معادله لژاندر ، چند جمله ای لژاندر
 • روش توسعه یافته سری توانی ، روش فروبنیوس
 • تابع گاما
 • معادله بسل ، تابع بسل نوع اول
 • تابع بسل نوع دوم

 

فصل پنجم ؛ دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی

 • روش حذفی
 • روش اپراتور

 

فصل ششم ؛ تبدیل لاپلاس

 • تبدیل لاپلاس
 • تبدیل لاپلاس مشتق
 • تبدیل لاپلاس انتگرال
 • قضایای انتقال
 • مشتق گیری از تبدیل لاپلاس
 • انتگرال  گیری از تبدیل لاپلاس
 • کانولوشن
 • تبدیل لاپلاس توابع متناوب
 • دستگاه معادلات دیفرانسیل

 

 

تدریس خصوصی درس معادلات دیفرانسیل از روی کتاب درسی و جزوات و نمونه سوالات دانشجو در موسسه و یا منزل دانشجو برگزار می گردد. دری معادلات دیفرانسیل پیشنیاز بسیاری از دروس از رشته های مختلف می باشد که از آنجمله می توان به دروس کنترل، دینامیک و ارتعاشات، الکترونیک، ارتهاشات پیشرفته، انتقال حرارت چند بعدی، سیالات، ریاضی مهندسی، الکتر.مغناطیس و …. نام برد. همچنین این درس در شهرهای حموه تهران نظیر کرج، اسلامشهر، دماوند، قیامدشت و … نیز تدریس می گردد. امید است با آموزس صحیح این درس به دانشجویان علاوه بر گذراندن این درس با موفقیت، توان آنها در تجزیه و تحلیل معادلات دیفرانسیل که در واقع معادله ای است که بین تابع و مشتق های تابع رابطه برقرار می کندبالاتر رود تا بتواندد دروس بعدی را بهتر درک کنند. در درس معادلات دیفرانسیل به مباحثی همچون معادلات دیفرانسیل مرتبه اول، مسیرهای قائم و پوش مربوط به یک دسته منحنی، معادلات دیفرانسیل مرتبه دو و بالاتر، حل معادلات دیفرانسیل با روش سری های توانی، تبدیل لاپلاس و دستگاه معادلات دیفرانسیل خطی پرداخته می شود.

 

تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

.

.

.

.

.

.

 

 

.

 

نمونه سوالات دانشگاه آزاد اسلامی

 

.

.,

نمونه سوالات دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

نمونه سوالات دانشگاه آزاد تهران مرکز

 

نمونه سوالات دانشگاه آزاد تهران شرق

2 دیدگاه در “تدریس خصوصی معادلات دیفرانسیل

دیدگاه ها بسته شد است