نمونه سوال دروس مهندسی برق دانشگاه آزاد تهران جنوب

انال تهران جنوب

نمونه سوال مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ دانشگاه آزاد تهران جنوب

 نمونه سوال الکترونیک (۱،۲،۳) دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال الکترونیک دیجیتال دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال الکترونیک صنعتی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال الکترونیک قدرت دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

نمونه سوال شبکه های عصبی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال کنترل خطی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال کنترل توان دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال کنترل مدرن دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال تجزیه و تحلیل سیستم ها دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

 نمونه سوال ماشین های مخصوصی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال مخابرات دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال مدارهای مخابراتی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال بررسی سیستم قدرت  دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال ماشین های الکتریکی  دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

نمونه سوال مبانی برق دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال فیزیک الکترونیک  دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال زبان تخصصی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال زبان عمومی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال مدارهای الکترونیکی دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

نمونه سوال مدار منطقی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال میدان ها و امواج ها دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال آزمایشگاه کنترل خطی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال اصول محرکه های الکتریکی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال الکترومغناطیس دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

نمونه سوال آنتن دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال برنامه ریزی سیستم های قدرت دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال پردازش سیگنال دیجیتال دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال تاسیسات الکتریکی دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

نمونه سوال توزیع انرژی الکتریکی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال تولید و نیروگاه دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال تئوری جامع ماشین الکتریکی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال تئوری سیستم های خطی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال تئوری و تکنولوژی پیشرفته فشار قوی دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

نمونه سوال حالت های گذاری سیستم قدرت دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال حفاظت رله دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال دینامیک سیستم های قدرت دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال روش تحقیق دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

نمونه سوال سیستم های دیجیتال دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال طراحی پست فشار قوی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال طرح هوایی و انتقال انرژی و پروژه خطوط دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال عایق ها و فشار قوی دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال قابلیت اطمینان سیستم های قدرت دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

نمونه سوال مباحث ویژه ۲، در مهندسی قدرت دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال اصول میکرو کامپیوترها دانشگاه آزاد تهران جنوب

نمونه سوال نظریه زبان ها و ماشین دانشگاه آزاد تهران جنوب

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *